PHP

PHP’de Dizi Kullanarak Çarpım Tablosu Yapmak

  <?php $dizi = []; //Ici bos bir dizi tanimliyoruz. $sayac = 0; //Bir adet de sayacimiz olsun. while ($sayac<10) { //Sayac 0’dan 10’a gelene kadar while dongusu calissin ve asagidaki kod bloguna girsin $rastgeleSayi = rand(1,10); //1-10 arasinda random sayi uretiyoruz bunu $rastgeleSayi degiskenine atiyoruz. if (!in_array($rastgeleSayi, $dizi)) { Devamı…