Bu yazımda, C#’da dizi tanımlamaları ve System.Array sınıfları ile alakalı örnekler sunuyor olacağım. Örnekleri aşağıdaki kod bloğunda görebilirsiniz.

 

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Array
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      /*
       * Tüm programlama dillerinde olduğu gibi C# programlama dilinde de dizi (array) yapısı kullanılmaktadır.
       * Hafızada arka arkaya saklanan aynı türden nesnelere dizi (array) denmektedir.
       * Dizi içindeki tüm elemanlara aynı ortak isimden ulaşılmaktadır. Burada önemli olan elemanın hafızadaki yeridir.
       * C# ile programlamada dizi değişken tanımlama 2 aşamada yapılmaktadır.
       * Öncelikle diziyi oluşturacak elemanların türü tanımlanır. Dizinin elemanlarına [] (index operatörü) ile ulaşılır.
       */

      string [] dersler;

      /*
       * Bu şekilde ders adında string tipte değişken dizisi tanımlayacağımızı belirtmiş oluruz.
       * Bu aşamada kaç elemanlı bir dizi olacağı belli değildir.
       * Sonrasında dizi değişkenin kaç elemanlı olacağı new deyimi ile belirtilir.
       */

      dersler = new string[5];
      /*
       * Bunun sonucunda hafızada aşağıdaki şekilde yer ayrılacaktır.
       * Burada dikkat edilirse dizi beş elemanlıdır, ancak dizinin ilk elemanına ait index numarası “0” dır.
       */

      // Bu 2 aşamada yaptığımız işlemi, aşağıdaki şekilde tek satırda da yazabiliriz. 
      // string[] arabalar = new string[5];

      // Dizinin değişkenlere bilgi aktarmak yada dizinin herhangi bir elemanını başka bir değişkene atamak için [ ] kullanılır.
      dersler[0] = "Matematik";
      dersler[1] = "Türkçe";
      dersler[2] = "İngilizce";
      dersler[3] = "Sosyal";
      dersler[4] = "Fen";
      string secilen_ders = dersler[3]; //Ciktisi Sosyal olacaktir ve bu degeri secilen_ders string degiskenine atamis olduk.

      MessageBox.Show(dersler[3]); // Ciktisi Sosyal olacaktir.

      //Dizilere değer aktarma işlemi aşağıdaki örneklerde olduğu gibi de yapılabilir.

      int[] kayit = { 10, 12, 14, 16 }; // Burada dizinin boyutu 4 olarak belirlenir.    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      int[] numara = new int[10]; //10 elemanli bir int dizisi olusturduk.

      for (int i = 0; i < 10; i++) //i 10 olana kadar asagidaki blogun icinde don
      {
        numara[i] = i * 10; //ve numara isimli diziye i*10 ' u ata
        // dizinin elemanları 0,10,20,30,40,50,60,70,80 ve 90 olacaktır.
        
      }
      for (int k = 0; k < 10; k++)
      {
        listBox1.Items.Add(numara[k]);//Listenin index'i kullanilarak elamanlar listbox1'e yazdirildi.
        //Aslinda asagidaki gibi oluyor.
        /*
         * listBox1.Items.Add(numara[0]);
         * listBox1.Items.Add(numara[1]);
         * listBox1.Items.Add(numara[2]);
         * listBox1.Items.Add(numara[3]);
         * listBox1.Items.Add(numara[4]);
         * listBox1.Items.Add(numara[5]);
         * listBox1.Items.Add(numara[6]);
         * listBox1.Items.Add(numara[7]);
         * listBox1.Items.Add(numara[7]);
         * listBox1.Items.Add(numara[9]);
         * listBox1.Items.Add(numara[10]);
         * Bu elamanlari tek tek yukaridaki sekilde de listBox1'e ekleyebilirdik fakat
         * for dongusu kullanilarak bu islemi cok kisa bir sekilde halletmis olduk.
         */

      }


    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      /*
       * SetValue() Metodu ile Dizi Değişkenlere Değer Atama
       * Dizi değişkenlere değer atamanın bir başka yöntemi de Array sınıfına ait SetValue() metodudur.
       * SetValue() metodu, atanacak değerleri ve kaçıncı indekste (sırada) olacağına ait iki parametreye sahiptir.
       */

       // 2 elamanli soyad isimli string bir dizi tanimladik
      string[] soyad = new string[2];
      // soyad dizisinin 0. index'sine "Kurt" soyadini atadik. Tirnaklar olmaz ise hata verir.
      soyad.SetValue("Kurt", 0);
      // aoyad dizisinin 1. index'sine ise "Ozkanca" soyadini SetValue() metodu ile atamis olduk.
      soyad.SetValue("Ozkanca", 1);
      //Az once for dongsusu ile degerleri listBox'a eklemistik. Simdi elaman sayisi az oldugundan
      //Tek tek ekleyecegim.
      listBox2.Items.Add(soyad[0]); //Kurt soyadini
      listBox2.Items.Add(soyad[1]); //Ozkanca soyadini ekleyecek.

    }

    private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //int tipinde ve ders_kodu adinda 5 elemanli bir dizi olusturuyoruz.
      int [] ders_kodu = new int[5];
      //tanimladigimiz ders_kodu dizisinin ilk elamanina 10 atiyoruz.
      ders_kodu[0] = 10;
      //int olarak atadigimizdan ders_kodu dizesindeki ilk elemani gosterirken stringe ceviriyoruz.
      textBox1.Text = ders_kodu[0].ToString();
      //ve textbox1'de cikti 10 olarak gozukuyor.

      //Daha onceden tanimlamis oldugumuz 5 elamanli ders_kodu dizisinin
      //Elaman sayisini degistiriyoruz.
      //Elaman sayisini degistirdigimiz anca daha onceden icinde bulunan elaman ya da
      //Elamanlar silinecektir.

      ders_kodu = new int[8];
      //dizinin elaman sayisini 5'ten 8'e yukselttigimiz icin 10 degeri silindi
      //bu yuzden dolayi textbox2'de 0 degerini gorecegiz.
      textBox2.Text = ders_kodu[0].ToString();
      
    }

    private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      /*
       * Dizi değişkenlerinin eleman sayısını değiştirmek için diğer bir yöntem ise Array sınıfının Resize() metodundan yararlanmaktır.
       * Resize() metodu, dizi değişkeninin referansını ve yeni eleman sayısını parametre olarak alır.
       * Bu yöntemde dizinin eleman sayısını değiştirdiğimizde, elemanların önceki içerikleri korunur.
       */

      listBox3.Items.Clear();
      string[] bolum = new string[2];
      bolum[0] = "Bilgisayar Programlama";
      bolum[1] = "Mekatronik";
      //bolum adinda 2 elamanli dizimizi olusturuk ve bunun icine 2 tane eleman kayit ettik.
      //normalde dizinin boyutunu yukaridaki gibi 3'e cikarsaydik daha onceden eklemis oldugumuz
      //Bilgisayar Programlama ve Mekatronik degerlerimiz silinecekti. Bunun onune gecmek icin

      System.Array.Resize(ref bolum, 3);
      bolum[2] = "Makina";
      //dizinin boyutunu 3'e cikardik ve "Makina" adinda bir eleman daha eklemis olduk.

      for (int i = 0; i < 3; i++)
      {
        listBox3.Items.Add(bolum[i]);
      }

    }

    private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      /*
       * Uygulamalarda çok sık olarak bir tabloda değişkenlerin saklanması ve tablodaki değerlerin üzerinde işlem yapılması istenmektedir.
       * Çoğunlukla 2 boyutlu (bazen de 3 boyutlu) dizi değişkenleri kullanılmaktadır.
       */
      string[,] ogrenci = new string[3, 2];
      ogrenci[0, 0] = "Serdar Kurt";
      ogrenci[0, 1] = "1234";
      ogrenci[1, 0] = "Zeynep Koc";
      ogrenci[1, 1] = "1265";
      ogrenci[2, 0] = "Osman Bilir";
      ogrenci[2, 1] = "1776";

      textBox3.Text = ogrenci.Rank.ToString(); //Dizinin kac boyutlu oldugunu gosterir Cevap:2
      textBox4.Text = ogrenci.Length.ToString(); //Dizideki toplam eleman sayisini gosterir. Cevap:6

      //veya asagidaki sekilde de cok boyutlu dizi tanimlayabiliriz:

      string[,] ogrenciler = { {"Serdar Kurt","1234" },{ "Zeynep Koc","1265"},{"Osman Bilir","1776" } };
    }

    private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //CopyTo() ile bir dizinin tamami baska bir dizinin istenilen yerine
      //kopyalanabilir.
      string[] sayfa1 = { "a", "b", "c", "d" };
      string[] sayfa2 = new string[10];
      sayfa1.CopyTo(sayfa2, 3);
      textBox5.Text = sayfa2[3].ToString();
      //textBox5'e a yazar.
    }

    private void button8_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      //Diğer bir kopyalama metodu ise Copy metodudur.
      string[] sayfa1 = { "a", "b", "c", "d" };
      string[] sayfa2 = new string[10];
      System.Array.Copy(sayfa1, 2, sayfa2, 3, 2);
      textBox6.Text = sayfa2[3].ToString();
      //textBox6'nin icine c yazar.
      /*
       * Burada sayfa1’in 2. elemanından sonraki 2 elemanı, sayfa2’nin 3. elemanından itibaren kopyalanır.
       */
    }

    private void button9_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      /*
       * Sort() metodu ile dizileri küçükten büyüğe sıralayabilirsiniz.
       */
       //Asagida sayfa1 adli string dizimizi tanimladik.
      string[] sayfa1 = { "x", "a", "k", "d" };
      /*
       * Array.Sort() komutu ile dizi elemanlari
       * "a","d","k","x" olarak buyukten kucuge dogru
       * siralanacak.
      */
      System.Array.Sort(sayfa1);

      for (int i = 0; i < 4; i++)
      {
        listBox4.Items.Add(sayfa1[i]);
        /* ListBox4' un içinde sırasıyla “a”, “d”, “k”, “x”
         * değerleri gözükecektir. */
      }    }

    private void button10_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      /*
       * Diziyi ters çevirmek için Array sınıfının Reverse() metodu kullanılır.
       */

      string[] gunler = { "Pazartesi", "Sali", "Carsamba", "Persembe", "Cuma", "Cumartesi", "Pazar" };
      System.Array.Reverse(gunler);

      /*
       * Burada GetLength(0) metodu, dizinin boyutunu vermektedir.
       * Parantez içindeki 0 değeri ise, örnekteki dizi 1 boyutlu olduğundan 
       * birinci boyutu ifade etmek için kullanılmıştır.
       */
      for (int i = 0; i < gunler.GetLength(0); i++)
      {
        listBox5.Items.Add(gunler[i]);
      }

    }

    private void button11_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      /*
       * Dizilerde arama yapmak için genellikle 2 yöntem kullanılır.
       * Bunlardan birincisi BinarySearch() metodudur.
       * Bu yöntem, ancak sıralanmış dizilerde kullanılabilir.
       * Arama yapacağımız dizi sıralı bir dizi değilse,
       * önce dizinin Sort() metodu ile sıralanması gerekir.
       * BinarySearch() metodu genellikle, dizi ve aranacak bilgi olmak üzere iki parametre alır.
       */
      //Dizimizi olusturuyoruz.
      string[] gunler = { "Pazar", "Sali", "Pazartesi", "Persembe", "Carsamba", "Cumartesi", "Cuma" };
      //Dizi once siralaniyor.
      System.Array.Sort(gunler);
      //textBox7 icindeki deger aranacak
      int arama = System.Array.BinarySearch(gunler, textBox7.Text);
      if (arama<=-1)//Yani girilen deger dizide bulunamadiysa asagidaki suslu parantez calissin
      {
        MessageBox.Show("Aradiginiz deger bulunamadi");
      }
      //Eger bulunduysa else bloguna gir
      else
      {
        //Ve sonucu goster.
        MessageBox.Show(gunler[arama]);
        
      }
      

    }

    private void button12_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      /*
       * Dizilerde arama yapmak için diğer bir yöntem ise IndexOf() metodunu kullanmaktır.
       * Bu yöntemde dizinin sıralı olmasına gerek yoktur.
       */

      //Dizimizi olusturuyoruz.
      string[] gunler = { "Pazar", "Sali", "Pazartesi", "Persembe", "Carsamba", "Cumartesi", "Cuma" };
      
      //textBox8 icindeki deger aranacak
      int arama = System.Array.IndexOf(gunler, textBox8.Text);
      if (arama <= -1)//Yani girilen deger dizide bulunamadiysa asagidaki suslu parantez calissin
      {
        MessageBox.Show("Aradiginiz deger bulunamadi");
      }
      //Eger bulunduysa else bloguna gir
      else
      {
        //Ve sonucu goster.
        MessageBox.Show(gunler[arama]);

      }

    }
  }
}

 

 

Proje Dosyasi:

C# Tür Dönüşümleri


Abone ol
Bildir
guest
0 Yorum
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle