MySQL Root Parolasını Değiştirmek

MySQL sunucuna root parolası atamak için mysqladmin aşağıdaki gibi kullanılabilir. [email protected]# mysqladmin -u root password parola MySQL root parolasını değiştirmek için ise mysqladmin aşağıdaki gibi kullanılabilir. [email protected]# mysqladmin -u root -p’parola’ password yeniparola MySQL’ root kullanıcıyla bağlandıktan sonra MySQL konsolu üzerinden SQL sorgularıyla parola işlemlerini yapabiliriz. Bunun için ilk olarak Devamı…