DatabaseLinuxOracleDB

RPM Paketi ile Oracle Database 19c Kurulumu – Centos

RPM Paketi ile Oracle Database 19c Kurulumu – Centos

 

RPM ile Oracle Database 19c Kurulumu - Linux
RPM ile Oracle Database 19c Kurulumu – Linux

Adım1:

Aşağıdaki bağlantıdan Oracle Database 19c için RPM paketini indiriyor ve indirmiş olduğumuz Oracle 19c RPM paketini Centos sunucumuzdaki  /root  dizinine kopyalıyoruz.

https://www.oracle.com/database/technologies/oracle-database-software-downloads.html

 

Adım 2:

Kurulum öncesi ön yapılandırma için ilgili repo adresini aşağıdaki komutları çalıştırarak tanımlıyoruz.

[root@kurt ~]# curl http://public-yum.oracle.com/public-yum-ol7.repo -o /etc/yum.repos.d/public-yum-ol7.repo
[root@kurt ~]# sed -i -e "s/enabled=1/enabled=0/g" /etc/yum.repos.d/public-yum-ol7.repo
[root@kurt ~]# rpm --import http://yum.oracle.com/RPM-GPG-KEY-oracle-ol7
[root@kurt ~]# yum --enablerepo=ol7_latest -y install oracle-database-preinstall-19c

 

Adım 3:

Oracle Database 19c Kurulumu

[root@kurt ~]# rpm -Uvh oracle-database-ee-19c-1.0-1.x86_64.rpm
Preparing...             ################################# [100%]
Updating / installing...
  1:oracle-database-ee-19c-1.0-1   ################################# [100%]
[INFO] Executing post installation scripts...
[INFO] Oracle home installed successfully and ready to be configured.
To configure a sample Oracle Database you can execute the following service configuration script as root: /etc/init.d/oracledb_ORCLCDB-19c configure

Kurulum tamamlandıktan sonra yine root kullanıcısı ile yapılandırma dosyasını kontrol ediyoruz, bu kısımda listener port gibi varsayılan ayarları kendi isteğinize göre değiştirebilirsiniz. Ben varsayılan oracle listener portu olan 1521’i aynı şekilde bırakıyorum.

[root@kurt ~]# vi /etc/sysconfig/oracledb_ORCLCDB-19c.conf
# change default settings if you need
# listening port for Listener
LISTENER_PORT=1521

# data location
ORACLE_DATA_LOCATION=/opt/oracle/oradata

# EM_EXPRESS_PORT: Oracle EM Express listener
# listening port for Enterprise Manager
EM_EXPRESS_PORT=5500

Eğer örnek bir database isterseniz aşağıdaki komut ile örnek database oluşturabiliyoruz.

[root@kurt ~]# /etc/init.d/oracledb_ORCLCDB-19c configure
Configuring Oracle Database ORCLCDB.
Prepare for db operation
8% complete
Copying database files
31% complete
Creating and starting Oracle instance
32% complete
36% complete
40% complete
43% complete
46% complete
Completing Database Creation
51% complete
54% complete
Creating Pluggable Databases
58% complete
77% complete
Executing Post Configuration Actions
100% complete
Database creation complete. For details check the logfiles at:
 /opt/oracle/cfgtoollogs/dbca/ORCLCDB.
Database Information:
Global Database Name:ORCLCDB
System Identifier(SID):ORCLCDB
Look at the log file "/opt/oracle/cfgtoollogs/dbca/ORCLCDB/ORCLCDB.log" for further details.

Database configuration completed successfully. The passwords were auto generated, you must change them by connecting to the database using 'sqlplus / as sysdba' as the oracle user.

 

Adım 4:

Oracle kullanıcısı için ortam değişkenlerini ayarlıyoruz. Bu işlemleri yapmadan önce oracle kullanıcısına geçmemiz gerekiyor.  su oracle  komutu ile geçiş yapabiliriz.

[oracle@kurt ~]$ vi ~/.bash_profile
# dosyanın en sonuna ekleyin
umask 022
export ORACLE_SID=ORCLCDB
export ORACLE_BASE=/opt/oracle/oradata
export ORACLE_HOME=/opt/oracle/product/19c/dbhome_1
export PATH=$PATH:$ORACLE_HOME/bin
[oracle@kurt ~]$ source ~/.bash_profile

# bağlantı testi
[oracle@dlp ~]$ sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Wed Jan 21 21:22:53 2020
Version 19.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2019, Oracle. All rights reserved.


Connected to:
Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.3.0.0.0

#bağlantı testi tamamsa çıkış yapın
SQL> exit
Disconnected from Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.3.0.0.0

 

Adım 5:

Systemd Setting dosyasını oluşturuyoruz.

[root@kurt ~]# vi /etc/oratab
# son satır :N parametresi Y olarak değişmeli
ORCLCDB:/opt/oracle/product/19c/dbhome_1:Y

[root@kurt ~]# vi /etc/sysconfig/ORCLCDB.oracledb
# ortam değişkenlerini tanımlama
ORACLE_BASE=/opt/oracle/oradata
ORACLE_HOME=/opt/oracle/product/19c/dbhome_1
ORACLE_SID=ORCLCDB
# listener servisinin yapılandırılması
[root@kurt ~]# vi /usr/lib/systemd/system/[email protected]

# aşağıdaki parametreler örnektir istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.
[Unit]
Description=Oracle Net Listener
After=network.target

[Service]
Type=forking
EnvironmentFile=/etc/sysconfig/ORCLCDB.oracledb
ExecStart=/opt/oracle/product/19c/dbhome_1/bin/lsnrctl start
ExecStop=/opt/oracle/product/19c/dbhome_1/bin/lsnrctl stop
User=oracle

[Install]
WantedBy=multi-user.target

# database servisinin yapılandırılması
[root@kurt ~]# vi /usr/lib/systemd/system/[email protected]
# aşağıdaki parametreler örnektir istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.
[Unit]
Description=Oracle Database service
After=network.target lsnrctl.service

[Service]
Type=forking
EnvironmentFile=/etc/sysconfig/ORCLCDB.oracledb
ExecStart=/opt/oracle/product/19c/dbhome_1/bin/dbstart $ORACLE_HOME
ExecStop=/opt/oracle/product/19c/dbhome_1/bin/dbshut $ORACLE_HOME
User=oracle

[Install]
WantedBy=multi-user.target

[root@kurt ~]# systemctl daemon-reload
[root@kurt ~]# systemctl enable ORCLCDB@lsnrctl ORCLCDB@oracledb

Centos sunucuya Oracle Database 19c kurulumunu tamamlamış olduk. 🙂

 

Oracle

Serdar Kurt

Merhaba, 1986 Ankara doğumluyum. Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı mezunuyum. Şu an özel bir şirkette Security Engineer pozisyonunda görev yapıyorum. Bilişim Teknolojileri alanında kendimi geliştirmeye devam ediyorum.

İlgili Makaleler

Abone ol
Bildir
guest
2 Yorum
Eskiler
En Yeniler Beğenilenler
Satır İçi Geri Bildirimler
Tüm yorumları görüntüle
Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Bana destek olmak için lütfen reklam engelleyicinizi devre dışı bırakınız ya da bu siteyi izin verilenler listesine ekleyiniz.