OpenSSL ‘i dosya şifreleme için kullanabilirsiniz. topsecret.txt adında bir dosya oluşturalım ve gizli bilgilerimizi bunun içine yazalım.

serdar@kurt ~ $ cat topsecret.txt
bu dosyada çok gizli bilgiler bulunmaktadır.

Yukarıdaki gibi topsecret.txt dosyasını cat komutu ile okuduk ve içeriğin plain olarak saklandığını gözlemledik. Şimdi OpenSSL kullanarak bu dosyanın şifrelenmiş halini oluşturalım.

serdar@kurt ~ $ openssl enc -aes-256-cbc -in topsecret.txt -out sifrelitopsecret.txt
enter aes-256-cbc encryption password: ******
Verifying - enter aes-256-cbc encryption password: ******

Yukarıdaki komut ile topsecret.txt dosyamızın şifrelenmiş bir kopyasını sifrelitopsecret.txt olarak alıyoruz. Oluşturduğumuz  sifrelitopsecret.txt dosyasının iceriğini okumaya çalışalım.

serdar@kurt ~ $ cat sifrelitopsecret.txt 

Salted__ ��_��t}��ʵuz � �0,��J�)T���Q#���z��B�

Görüldüğü üzere şifremizi girmeden içeriği göremiyoruz. Aşağıdaki gibi dosyayı okumak istediğimizde sonuç başarılı…

serdar@kurt ~ $ openssl enc -aes-256-cbc -d -in sifrelitopsecret.txt
enter aes-256-cbc decryption password: ******
bu dosyada çok gizli bilgiler bulunmaktadır.


0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir