System – Config – Features kismindan Multiple Security Profile acilmali.

Sonra CLI (Command Line Interface) kismindan

config system replacemsg-group
edit [Grup Adı]
config auth
edit auth-login-page
end
end

config firewall policy
edit [İlgili Hotspot Policy’si]
set replacemsg-override-group [Grup Adı]


0 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir